ТОС ТОСОЛГОО

CATEGORY

LUBRICANT

DETAILS

SHELL Lubricants

SHELL үйлдвэрийн бүх төрлийн тос, тосолгооны материалыг албан ёсны эрхтэйгээр Монголын зах зээлд нийлүүлж байгаа ба дараах төрлийн тосыг бид УБ хот дахь агуулахдаа байнга бэлэн байлгадаг.

УЛААНБААТАРТ БЭЛЭН БАЙГАА ТОС, ТОСОЛГООНЫ МАТЕРИАЛУУД:

–      Хөдөлгүүрийн тос / Engine oil

-SHELL RIMULA R4 Multi 10W30 / R4 X 15W40

-SHELL HELIX HX5 10W40 / HX7 5W-30 / HX8 5W40

-SHELL HELIX Ultra 0W40 / SP 0W-20

-Гидрийн шингэн / Hydraulic oil

-SHELL TELLUS S2 M46, M68, V32

-SHELL TELLUS S4 VX 32 ROW

-Трансмишн шингэн / Transmission Oil

-SHELL SPIRAX S3 AX 80W-90

-SHELL SPIRAX S4 CX 30

-SHELL SPIRAX S4 CX 50

-Үйлдвэрийн тос / Gear oil

-SHELL OMALA S2 GX 68

-SHELL OMALA S4 GXV 680

-Компрессорны тос / Compressor oil

-SHELL CORENA S3 R 46

-Түрхлэг тос (Товуд) / Grease

-SHELL GADUS S3 T100

AMEREX

PREV

TIANLI

NEXT