БИДНИЙ ЗОРИЛГО

ШИЛДЭГ ШИЙДЛИЙГ ҮЙЛДВЭРЛЭГЧИЙН ХААЛГАНААС ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН ГАРТ ХҮРГЭЖ, УРТ ХУГАЦААНЫ ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ ЭРХЭМЛЭСЭН, ХАРИЛЦАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУДЫНХАА ИТГЭЛТЭЙ ТҮНШ БАЙГУУЛЛАГА БОЛНО

БИДНИЙ УРИА

``АШГИЙН ТӨЛӨӨ БУС, АМЛАЛТЫНХАА ТӨЛӨӨ``

OUR PRINCIPLES

БИДНИЙ ЭРХЭМЛЭХ ЗАРЧИМ

  • УРТ ХУГАЦААНЫ, ТОГТВОРТОЙ ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА
  • БИЗНЕСИЙН ЁС ЗҮЙ
  • ШУДАРГА, ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ, ХҮНДЭТГЭЛТЭЙ ХАРИЛЦАА
  • ЭРҮҮЛ, АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАХ ОРЧИН

OUR VALUES

БИДНИЙ ҮНЭТ ЗҮЙЛС

  • ХАРИЛЦАГЧ, ТҮНШ БАЙГУУЛЛАГУУД
  • АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧИД БОЛОН ТЭДНИЙ ГЭР БҮЛ
  • ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД БОЛОН ЭЗДҮҮД

ХОЛБОО

БАРИХ

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ

ТАНИЛЦУУЛГА

МЭДЭЭ

МЭДЭЭЛЭЛ